La normativa antiincendis actual obliga a fer el manteniment de parcel·les no edificades. La finalitat d’aquesta normativa és minimitzar el risc d’incendi als interiors de les urbanitzacions. Pretén protegir persones i bens immobles i mobles dels habitants de les zones residèncials. Fruit d’aquest necessitat els últims anys hem hagut de retirar arbres que es suposaven un risc per a teulades, cables elèctrics, i infraestructures diverses. Arrán d’aquesta necessitat hem establert un equip de treball especialista en treballs en alçada i reducció del risc que suposen.